Faktura podatku VAT - jak wygląda i co powinna zawierać?

Wystawianie faktur jest obowiązkiem wszystkich właścicieli biznesów , niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania oraz pozostałych czynników . Można w tym celu wykorzystać rozbudowane programy do prowadzenia księgowości lub uproszczone narzędzia, które równie dobrze spełniają swoją rolę . Czym się kierować wybierając program do wystawiania faktur VAT ?

Co musi znajdować się na fakturze VAT ?

Jest szereg podstawowych danych i wartości, które muszą znaleźć się na fakturze, by była ona prawidłowa . Tyczy to w podobny sposób faktur vat w formie papierowej, jak również komputerowej , które są tworzone przez program do ich wystawiania. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktura VAT musi obejmować:

 • datę wystawienia,
 • numer jednoznacznie identyfikujący fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także adresy stron,
 • numer NIP podatnika oraz nabywcy usług lub towarów,
 • datę wykonania usługi lub dostawy towarów. Może być to również data otrzymania zapłaty, o ile różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • ilość dostarczonego towaru lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi netto,
 • wysokość wszystkich upustów lub obniżek cen netto,
 • stawkę podatku,
 • wartość netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz od nich zwolnioną,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty, które zostały objęte różnymi stawkami podatku,
 • kwotę należności ogółem.

W związku z ilością niezbędnych danych , sporządzanie faktury VAT w edytorze tekstu dla każdego nabywcy z osobna , byłoby zajęciem długotrwałym , w dodatku stwarzającym duże niebezpieczeństwo pomyłki. Dlatego poleca się wykorzystanie z narzędzia , którym jest program do faktur vat. Na co warto zwrócić przy jego wyborze?

Jak wybrać program do faktur vat?

Przy doborze oprogramowania do tworzenia faktur VAT wskazane jest zwrócenie uwagi na parę ważnych czynników:

- zgodność programu z przepisami wspomnianej ustawy . Może się zdarzyć, iż obecny na rynku program nie spełnia jej wymogów - nie kontroluje tego żadna instytucja,

- aktualizacje - korzystanie z wielu darmowych programów może wiązać się z sytuacją , w jakiej faktura VAT będzie wystawiona według nieaktualnego szablonu. Co prawda zmiany w tym obszarze są raczej rzadkie , ale śledzenie wszystkich nowinek legislacyjnych bywa kłopotliwe . Dlatego tak istotne jest , aby program aktualizował się automatycznie, niezależnie od użytkownika.

- prosty cennik - sporo programów reklamuje się https://www.rafsoft.net jako bezpłatne, w rzeczywistości wymusza na użytkowniku mnóstwo kolejnych płatności , np. za ww. aktualizacje. Dobrze, jeżeli program ma na przykład. darmową wersję demonstracyjną oraz przejrzystą cenę wersji pełnej . Przykładem takiej wyceny jest na przykład. program do faktur VAT Rafsoft .

image

- rozszerzenia - przed wyborem programu do faktur warto zastanowić się, czy potrzebne jest wyłącznie podstawowe narzędzie, czy może cały program do księgowości . Oczywiście bardziej rozbudowane oprogramowanie nie zawsze jest potrzebne od razu, toteż można sięgnąć po ofertę umożliwiającą poszerzenie podstawowego programu do bardziej zaawansowanej wersji , posiadającej przykładowo obsługę księgi przychodów i rozchodów lub kompletnej księgowości. W razie konieczności można po prostu zmienić pakiet.